Política de privacitat

1. Introducció

En JORDI'S, TALLERS treballem per a oferir-li la millor experiència possible a través dels nostres productes i serveis. En alguns casos, és necessari recopilar informació per a aconseguir-ho. Ens preocupa la seva privacitat i creiem que hem de ser transparents sobre aquest tema.

Per això, i a efectes del que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSICE"), JORDI'S, TALLERS informa a l'usuari que, com a responsable del tractament, incorporarà les dades personals facilitades pels usuaris a un fitxer automatitzat.

2. Responsable del tractament

Empresa: JORDI'S, TALLERS

Adreça social: Passatge Senillosa, 9, Barcelona 08034, Barcelona (Espanya)

Telèfon: 93.205.02.19

C.I.F. nº: 35110430X

Per posar-se en contacte amb el taller, ho pot fer a través de l'adreça postal o telèfon si la web és categoria Standard o bé a l'adreça postal, telèfon o formulari de contacte si la web és categoria Premium.

3. Recollida de dades personals i el seu tractament

A continuació s'indiquen les dades personals que podem tractar al lloc web així com la base legal que justifiqui aquest tractament de dades.

 • Formulari de contacte. Per a gestionar aquest formulari es tractaran dades com ara el teu nom, correu electrònic, i qualsevol altra informació que desitgis introduir en el quadre de missatge. El número de telèfon es deixa com a opcional en la recollida per al formulari en qüestió.
 • Formulari de cita prèvia. Per a gestionar aquest formulari es tractaran dades personals com ara el teu nom, correu electrònic, telèfon, matrícula o número de bastidor per a donar informació sobre el vehicle, així com qualsevol altra informació que desitgis introduir en el quadre de missatge. Les altres dades relatives a les característiques del vehicle no es consideren dades personals.
 • Formulari de sol·licitud de pressupost. Per a gestionar aquest formulari es tractaran dades personals com ara el teu nom, correu electrònic, telèfon, matrícula o número de bastidor per a donar informació sobre el vehicle, així com qualsevol altra informació que desitgis introduir en el quadre de missatge o qualsevol imatge que vulguis adjuntar com a arxiu. Les altres dades relatives a les característiques del vehicle no es consideren dades personals.
 • Formulari venda de vehicles. er a gestionar aquest formulari es tractaran dades com ara el teu nom, telèfon, correu electrònic, i qualsevol altra informació que desitgis introduir en el quadre de missatge.
 • Formulari de subscripció a ofertes. Per a gestionar aquest formulari es tractaran dades com ara el teu nom, cognoms i correu electrònic per a rebre ofertes relacionades amb els nostres productes i/o serveis.
 • Formulari de petició d'informació sobre ofertes. Per a gestionar aquest formulari es tractaran dades com ara el teu nom, telèfon i correu electrònic, i qualsevol altra informació que desitgis introduir en el quadre de missatge.
 • Agenda de clients. Els usuaris que facin ús de qualsevol dels formularis habilitats al lloc web (contacte, cita prèvia, petició de pressupost, venda de vehicles o petició d'informació o subscripció a ofertes) passaran automàticament a formar part d'una Agenda de clients, on es recullen les dades facilitades en aquests formularis tals com nom, cognoms, telèfon, mail, així com qualsevol altre informació que els usuaris introdueixin al quadre del missatge. Aquesta agenda permet a JORDI'S, TALLERS enviar ofertes o informació sobre els seus productes i serveis. L'usuari, en tot moment pot sol·licitar donar-se de baixa d'aquesta agenda de clients o eliminar la subscripció a rebre ofertes des del mateix mail rebut o exercint els seus drets pels mitjans detallats a la clàusula 8.
 • (*) Els formularis de contacte, cita prèvia, sol·licitud de pressupost, venda de vehicles, subscripció a ofertes i petició d'informació sobre ofertes només estan habilitats a les webs categoria Premium.

 • Comunicacions comercials o subscripció a Newsletter. Per a poder gestionar qualsevol comunicació comercial sobre els nostres productes i serveis o subscripció a butlletins informatius o Newsletter, hem de tractar el seu correu electrònic.
 • Informació de navegació de cookies. En cas que acceptis la instal·lació de cookies en navegar en la nostra pàgina web, podrem tractar les següents dades personals com l'Adreça IP, i altres dades no personals com l'usuari de l'agent, data i hora en la qual has accedit als nostres serveis, navegador d'internet que facis servir i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu. Aquesta informació està més especificada en nostra Política de Cookies

4. Base legal del tractament de les teves dades

La base legal que justifica el tractament de les teves dades mencionades anteriorment és:

 • Consentiment de l'interessat per a gestionar (a) els formularis de contacte, (b) les sol·licituds d'informació, (c) petició de pressupost dels nostres productes i/o serveis, (d) futures cites amb nosaltres al sol·licitar cita prèvia, (e) petició d'informació i subscripció a ofertes o Newsletter, (f) sol·licitud d'informació sobre venda de vehicles i (g) tractament de cookies opcionals acceptades per l'usuari. La base legal dels tractaments és el consentiment atorgat per l'usuari mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat en les caselles habilitades a aquest efecte.
 • Compliment d'obligacions legals per a prevenció del frau, comunicació amb Autoritats públiques i reclamacions de tercers.

5. Conservació de les teves dades personals

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida i sempre que hi hagi un interès mutu, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici de la conservació resulti necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable. Quan ja no sigui necessari, les dades es suprimiran amb les ja no sigui necessari, les dades se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització o la destrucció total d'aquests. Per a més informació, contacti amb nosaltres a través de l'adreça postal o telèfon de contacte si la web és categoria Standard o bé a l'adreça postal, telèfon o formulari de contacte si la web és categoria Premium.

6. Destinataris als que comuniquem les teves dades

En alguns casos, només quan sigui necessari, JORDI'S, TALLERS proporcionarà les vostres dades a tercers. No obstant això, les dades mai es vendran a tercers. Els proveïdors de serveis externs amb els quals treballa JORDI'S, TALLERS per a dur a terme els serveis auxiliars per al tractament de les teves dades podran tenir accés a aquestes de conformitat amb les instruccions indicades per JORDI'S, TALLERS i amb l'única finalitat d'executar correctament la relació contractual que existeix entre JORDI'S, TALLERS i els seus proveïdors. Per a més informació, contacti amb nosaltres a través de l’adreça postal o telèfon de contacte si la web és categoria Standard o bé a l’adreça postal, telèfon o formulari de contacte si la web és categoria Premium.

JORDI'S, TALLERS procura garantir la seguretat de les dades personals quan s'envien fora de l'empresa i s'assegura que els tercers proveïdors de serveis respectin la confidencialitat i disposin de mesures adequades per a protegir-les. Aquests tercers tenen l'obligació de garantir que la informació sigui tractada d'acord amb la normativa sobre privacitat de dades, no fent servir aquesta informació per a fins propis o per a cessió a tercers.

En alguns casos, la llei pot exigir que les dades personals siguin mostrades a organismes públics o altres parts, només es mostrarà l'estrictament necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals.

7. Emmagatzematge de les teves dades personals

En general, les dades s'emmagatzemen dins de la UE. No obstant això, i de conformitat amb el punt anterior, en cas que el tractament de les teves dades signifiqui una transferència internacional de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) JORDI'S, TALLERS es compromet a implementar les mesures de seguretat necessàries per a assegurar un nivell adequat de salvaguarda d'aquestes transferències per mitjà de contractes d'encarregats del tractament i, en el seu cas, s'asseguraran que ofereixen un nivell de protecció adequat, ja sigui perquè compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè hem subscrit les clàusules model de la Comissió Europea. PPer a més informació, contacti amb nosaltres a través de l'adreça postal o telèfon de contacte si la web és categoria Standard o bé a l’adreça postal, telèfon o formulari de contacte si la web és categoria Premium.

8. Exercici de drets i com pots exercir-los

Pots dirigir les teves comunicacions i exercir els teus drets mitjançant una petició a l'adreça postal indicada en la clàusula 2 si la web és categoria Standard o bé a l'adreça postal o formulari de contacte si la web és categoria Premium.

En virtut de la RGPD pot sol·licitar:

 • Dret d'informació: pots sol·licitar informació sobre les dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi de les teves dades personals.
 • Dret de supressió i a l'oblit: pots sol·licitar el bloqueig previ de la supressió de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: es tracta de restringir el tractament de les teves dades personals.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en alguns casos, pot sol·licitar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable del tractament.
 • Dret d'oposició i presa de decisions individuals automatitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions basades únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics o afectin significativament l'interessat.

En alguns casos, la sol·licitud pot ser denegada si demanes que se suprimeixin les dades necessàries per al compliment d'obligacions legals. Així mateix, si té una queixa sobre el tractament de dades, pot presentar una reclamació davant l'autoritat competent de protecció de dades.

9. Responsable de l'exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a JORDI'S, TALLERS de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari es compromet a facilitar informació completa i correcta en els formularis habilitats en la plataforma web, JORDI'S, TALLERS es reserva el dret a rescindir els serveis contractats amb els usuaris, en el cas que les dades aportades siguin falsos, incomplets, inexactes o no estiguin actualitzats.

JORDI'S, TALLERS no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

JORDI'S, TALLERS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació existent a la pàgina web tenint la possibilitat de limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

10. Mesures de seguretat aplicades per a protegir les teves dades personalS

JORDI'S, TALLERS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a JORDI'S, TALLERS.

JORDI'S, TALLERS no es fa responsable dels hipotètics perjudicis que poguessin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a JORDI'S, TALLERS de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processament de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de JORDI'S, TALLERS. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

11. Modificació de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat pot ser modificada. Li recomanem que revisi la política de privacitat de tant en tant.

ÚLTIMA DATA DE MODIFICACIÓ: 28/02/2023

No es perdi cap de les nostres ofertes!

Inscrigui's al nostre butlletí setmanal de novetats i promocions

T. 93.205.02.19

Passatge Senillosa, 9

08034 Barcelona (Barcelona)